تبلیغات
بانک جامع احادیث و روایات - 34 حدیث در مورد امام علی النقی
 بانک جامع احادیث و روایات
محرم آمد ... محرم آمد ... محرم آمد ... محرم آمد ... محرم آمد ...
آخرین مطالب
لینک دوستان
+ نویسنده امیر حسین منتظرالمهدی در 12:33 ق.ظ | نظرات()

34حدیث در مورد امام علی النقی

.1فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
المحجة‌ البیضاء ، ج‌ 5 ، ص‌ 225


2.
براى‌ خداوند بقعه‌هایى‌ است‌ كه‌ دوست‌ دارد در آنها به‌ درگاه‌ او دعا شود و
دعاى‌ دعاكننده‌ را به‌ اجابت‌ رساند ، و حائر حسین‌ (ع‌) یكى‌ از آنهاست‌.
تحف‌العقول‌ ، ص‌ 510


3.
هر كس‌ از خدا بترسد ، مردم‌ از او بترسند ، و هر كه‌ خدا را اطاعت‌ كند ،
از او اطاعت‌ كنند ، و هر كه‌ مطیع‌ آفریدگار باشد ، باكى‌ از خشم‌ آفریدگان‌ ندارد ،
و هر كه‌ خالق‌ را به‌ خشم‌ آورد ، باید یقین‌ كند كه‌ به‌ خشم‌ مخلوق‌ دچار مى‌شود.
تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 510


4. كسى‌ كه‌ چهل‌ روز گوشت‌ نخورد بد خلقى‌ پیدا كند ، و كسى‌ كه‌ چهل‌ روز پى‌ در پى‌
نیز گوشت‌ بخورد اخلاقش‌ بد مى‌شود.
بحار الانوار + ج‌ 56 ، ص‌ 326
5 .
به‌ راستى‌ كه‌ خدا ، جز بدانچه‌ خودش‌ را وصف‌ كرده‌ ، وصف‌ نشود . كجا وصف‌
شود آنكه‌ حواس‌ از دركش‌ عاجز است‌ ، و تصورات‌ به‌ كنه‌ او پى‌ نبرد ، و در دیده‌ها
نگنجد ؟ او با همه‌ نزدیكیش‌ دور است‌ و با همه‌ دورى‌اش‌ نزدیك‌ . كیفیت‌ و چگونگى‌
را پدید كرده‌ ، بدون‌ اینكه‌ خود كیفیت‌ و چگونگى‌ داشته‌ باشد . مكان‌ را آفریده‌
بدون‌ اینكه‌ خود مكانى‌ داشته‌ باشد . او از چگونگى‌ و مكان‌ بر كنار است‌ . یكتاى‌
یكتاست‌ ، شكوهش‌ بزرگ‌ و نامهایش‌ پاكیزه‌ است‌.
تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 510

 6.
هر كه‌ بر طریق‌ خداپرستى‌ محكم‌ و استوار باشد ، مصائب‌ دنیا بر وى‌ سبك‌ آید ،
گر چه‌ تكه‌ تكه‌ شود.
تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 511


7.
اگر بگویم‌ كسى‌ كه‌ تقیه‌ را ترك‌ كند مانند كسى‌ است‌ كه‌ نماز را ترك‌ كرده‌ ،
راست‌ گفته‌ام‌.
تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 511


8.
شخص‌ شكرگزار ، به‌ سبب‌ شكر ، سعادتمندتر است‌ تا به‌ سبب‌ نعمتى‌ كه‌ باعث‌
شكر شده‌ است‌ . زیرا نعمت‌ كالاى‌ دنیاست‌ و شكرگزارى‌ ، نعمت‌ دنیا و آخرت‌ است‌ .
تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 512


9.
خداوند دنیا را سراى‌ امتحان‌ و آزمایش‌ ساخته‌ و آخرت‌ را سراى‌ رسیدگى‌ قرار
داده‌ است‌ ، و بلاى‌ دنیا را وسیله‌ ثواب‌ آخرت‌ ، و ثواب‌ آخرت‌ را عوض‌ بلاى‌ دنیا
قرار داده‌ است‌.
تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 512


10.
ستمكار بردبار ، بسا كه‌ به‌ وسیله‌ حلم‌ و بردبارى‌ خود از ستمش‌ گذشت‌ شود و
حقدار نابخرد ، بسا كه‌ به‌ سفاهت‌ خود ، نور حق‌ خویش‌ را خاموش‌ كند.
تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 512


11.
كسى‌ كه‌ خود را سبك‌ مى‌شمارد ، از شر او در امان‌ مباش‌.
تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 512


12.
اگر همه‌ مردم‌ مسیرى‌ را انتخاب‌ كنند و در آن‌ گام‌ نهند ، من‌ به‌ راه‌ كسى‌ كه‌
تنها خدا را خالصانه‌ مى‌پرستد خواهم‌ رفت‌.
بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 245


13.
حسد نیكوییها را نابود سازد.
مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 302


14.
تكبر و غرور ، دشمنى‌ آورد.
مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 302


15.
فقر یعنى‌ آزمندى‌ نفس‌ است‌ و ناامیدى‌ بسیار.
بحار الانوار + ج‌ 78 ، ص‌368


16.
بخل‌ ناپسنده‌ترین‌ خلق‌ و خوى‌ است‌.
مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 302


17.
طمع‌ خصلتى‌ ناروا و ناشایست‌ است‌.
مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 302


18.
امامهادى‌ (ع‌) به‌ كسى‌ كه‌ در ستایش‌ از ایشان‌ افراط كرده‌ بود فرمودند : از
این‌ كار خوددارى‌ كن‌ كه‌ تملق‌ بسیار ، بدگمانى‌ به‌ بار مى‌آورد ، و اگر برادر مؤمنت‌
مورد اعتماد تو واقع‌ شد ، از تملق‌ او دست‌ بردار و حسن‌ نیت‌ نشان‌ ده‌.
مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 302


19.
هر گاه‌ در زمانه‌اى‌ عدل‌ بیش‌ از ظ‌لم‌ رایج‌ باشد ، بدگمانى‌ به‌ دیگرى‌ حرام‌
است‌ ، مگر آنكه‌ آدمى‌ بدى‌ از كسى‌ ببیند ، و هرگاه‌ در زمانه‌اى‌ ظ‌لم‌ بیش‌ از عدل‌
باشد ، تا وقتى‌ كه‌ آدمى‌ خیرى‌ از كسى‌ نبیند ، نباید به‌ او خوشبین‌ باشد.
مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 304


20.
بهتر از نیكى‌ نیكوكار است‌ ، و زیباترین‌ از زیبایى‌ ، گوینده‌ آن‌ است‌ ، و
برتر از علم‌ حامل‌ آن‌ است‌ ، و بدتر از بدى‌ ، عامل‌ آن‌ است‌ ، و وحشتناكتر از
وحشت‌ ، آورنده‌ آن‌ است‌.
مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 304


21.
از كسى‌ كه‌ بر او خشم‌ گرفته‌اى‌ ، صفا و صمیمیت‌ مخواه‌ و از كسى‌ كه‌ به‌ وى‌
خیانت‌ كرده‌اى‌ ، وفا مطلب‌ ، و از كسى‌ كه‌ به‌ او بدبین‌ شده‌اى‌ ، انتظار خیرخواهى‌
نداشته‌ باش‌ ، كه‌ دل‌ دیگران‌ براى‌ تو همچون‌ دل‌ تو براى‌ آنهاست‌.
مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 305


22.
خشم‌ بر زیر دستان‌ از پستى‌ است‌.
مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 304


23.
هر كه‌ از خود راضى‌ باشد ، خشمگیران‌ بر او زیاد خواهند بود.
مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 303


24.
مقدرات‌ چیزهایى‌ را بر تو نمایان‌ مى‌سازد كه‌ به‌ فكرت‌ خطور نكرده‌ است‌.
مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 303


25.
نارضایتى‌ پدر و مادر ، كم‌ توانى‌ را به‌ دنبال‌ دارد و آدمى‌ را به‌ ذلت‌
مى‌كشاند.
مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 303


26.
مردم‌ در دنیا با اموالشان‌ و در آخرت‌ با اعمالشان‌ هستند.
مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 304


27.
مسخرگى‌ ، تفریح‌ سفیهان‌ و كار جاهلان‌ است‌.
مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 304


28.
وقت‌ جان‌ دادنت‌ نزد خانواده‌ات‌ را به‌ یاد آر كه‌ در آن‌ هنگام‌ طبیبى‌
جلوگیر مرگت‌ و دوستى‌ نفع‌ رسانت‌ نباشد.
مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 304


29.
جدال‌ ، دوستى‌ قدیمى‌ را تباه‌ مى‌كند و پیوند محكم‌ را مى‌گسلد و كمترین‌ چیزى‌
كه‌ در آن‌ است‌ كوشش‌ براى‌ غلبه‌ بر دیگرى‌ است‌ ، كه‌ آن‌ هم‌ ریشه‌ علتهاى‌ جدایى‌ است‌.
مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 304


30.
حكمت‌ ، اثرى‌ در دلهاى‌ فاسد نمى‌گذارد.
مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 304


31.
براى‌ نعمتها همسایه‌ خوبى‌ شوید و با شكرگزارى‌ به‌ افزودن‌ آن‌ امیدوار باشید.
مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 305


32.
گلایه‌ كلید گرانبارى‌ است‌ ، ولى‌ گلایه‌ بهتر از كینه‌توزى‌ است‌.
مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 304


33.
نادان‌ ، اسیر زبان‌ خویش‌ است‌.
مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 304


34.
افسوس‌ كوتاهى‌ كارهاى‌ گذشته‌ را با تلاش‌ در آینده‌ جبران‌ كنید.
مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 304برچسب‌ها: حدیث ،امام علی النقی ،بانک جامع ،احادیث ،روایات ،کازرون ،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.