تبلیغات
بانک جامع احادیث و روایات - احادیث معصومین
 بانک جامع احادیث و روایات
محرم آمد ... محرم آمد ... محرم آمد ... محرم آمد ... محرم آمد ...
آخرین مطالب
لینک دوستان
+ نویسنده امیر حسین منتظرالمهدی در 07:34 ق.ظ | نظرات()
احادیث معصومین

حدیث 1 :
  از آن حضرت سؤال شد : زهد چیست ؟ فرمود : رغبت به تقوی و بی رغبتی به دنیا .
قیل له - علیه السلام - ما الزهد ؟ قال : الرغبة فی التقوی والزهادة فی الدنیا .
تحف العقول ، ص 227
حدیث 1 :
  نشان منافق سه چیز است : 1 - سخن به دروغ بگوید . 2 - از وعده تخلف كند .3 - در امانت خیانت نماید .
آیة المنافق ثلاث : اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان .
صحیح مسلم ، كتاب الایمان ، ح 89
حدیث 1 :
  سپاس خدای را كه اول است و پیش از او اولی نبوده ( مبدا هر موجودی است ) و آخر است و پس از او آخری نباشد ( مرجع همه اشیاء است )
الحمد لله الاول بلا اول كان قبله ، و الاخر بلا اخر یكون بعده .
صحیفه سجادیه
حدیث 1 :
امام علیه السلام فرمود :[2]در فتنه ها همچون شتر کم سن و سال باش نه پشتی که سوار شوند و نه پستانی که بدوشند
1 - قال [ع ] : کن فی الفتنه کابن اللبون لا ظهر فیرک و لا ضرع فیحلب
نهج البلاغه
حدیث 1 :
  چگونه با چیزی كه خود در وجودش نیازمند توست ، برای وجود تو دلیل آورده شود؟ آیا چیزی هست كه آشكارتر از تو باشد تا وسیله آشكار كردن تو باشد؟ كی پنهانی تا نیازمند دلیلی باشی كه بر تو دلالت كند؟ و كی دوری تا آثارت وسیله رسیدن به تو باشند؟ كور باد آن چشمی كه تو را مراقب و نگهبان خود نبیند.
كیف یستدل علیك بما هو فی وجوده مفتقر إلیك ؟ أ یكون لغیرك من الظهور ما لیس لك حتی یكون هو المظهر لك ؟ متی غبت حتی تحتاج إلی دلیل یدل علیك ؟ و متی بعدت حتی تكون الَثار هی التی توصل إلیك ؟ عمیت عین لا تراك علیها رقیبا...
دعای عرفه ، بحار الانوار، ج 98، ص 226
حدیث 1 :
  چه بسا شخص حریص بر امری از امور دنیا ، كه بدان دست یافته و باعث نافرجامی و بدبختی او گردیده است ، و چه بسا كسی كه برای امری از امور آخرت كراهت داشته و بدان رسیده ، ولی به وسیله آن سعادتمند گردیده است .
فلرب حریص علی امر من امور الدنیا قد ناله ، فلما ناله كان علیه وبالا و شقی به ، و لرب كاره لامر من امور الاخره قد ناله فسعد به .
حدیث 1 :
  سلیمان دیلمی می گوید : به امام صادق - علیه السلام - عرض كردم فلانی در عبادت و دیانت و فضیلت چنین و چنان است . فرمود : عقلش چگونه است ؟ گفتم نمی دانم . فرمود : پاداش به اندازه عقل است .
محمد بن سلیمان الدیلمی عن أبیه قال : قلت لابی عبدالله - علیه السلام - فلان بن عبادته و دینه و فضله ! فقال : كیف عقله ؟ قلت : لا أدری : فقال : ان الثواب علی قدر العقل .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 12
حدیث 1 :
  در یكی از روزها ، صبحگاهان امام علی (ع ) فرمود : فاطمه جان آیا غذایی داری تا از گرسنگی بیرون آیم ؟ پاسخ دادند : نه ، به خدایی كه پدرم را به نبوت و شما را به امامت برگزید سوگند ، دو روز است كه در منزل غذای كافی نداریم و در این مدت شما را بر خود و فرزندانم در طعام ترجیح دادم . امام (ع ) با تأسف فرمودند : فاطمه جان چرا به من اطلاع ندادی تا به دنبال تهیه غذا بروم ؟ حضرت زهرا (ع ) فرمودند : ای اباالحسن ، من از پروردگار خود حیا می كنم كه چیزی را كه تو بر آن توان و قدرت نداری ، درخواست نمایم .
أصبح علی بن أبیطالب (ع ) ذات یوم ساغبا ، فقال : یا فاطمة هل عندك شیء تغذینیه ؟ قالت (ع ) : لا والذی أكرم أبی بالنبوة و أكرمك بالوصیة ما أصبح الغداة عندی شیء ، و ما كان شیء أطعمناه مذ یومین إلا شیء كنت أؤثرك به علی نفسی و علی ابنی هذین الحسن و الحسین . فقال علی (ع ) : یا فاطمة ألا كنت أعلمتینی فأبغیكم شیئا ؟ فقالت (ع ) : یا أباالحسن إنی لأستحیی من إلهی أن أكلف نفسك ما لا تقدر علیه .
بحار الانوار ، ج 43 ، ص 59
حدیث 1 :
  مصیبت برای شكیبا یكی است و برای بی تابی كننده دوتاست .
المصیبه للصابر واحده و للجازع اثنتان
تحف العقول ، ص 437
حدیث 1 :
  مؤمن ، مؤمن واقعی نیست ، مگر آن كه سه خصلت در او باشد : سنتی از پروردگارش و سنتی از پیامبرش و سنتی از امامش . اما سنت پروردگارش ، پوشاندن راز خود است ، اما سنت پیغمبرش ، مدارا و نرم رفتاری با مردم است ، اما سنت امامش صبر كردن در زمان تنگدستی و پریشان حالی است
لا یكون المؤمن مؤمنا حتی تكون فیه ثلاث خصال ، سنة من ربه ، و سنة من نبیه ، و سنة من ولیه . فاما السنة من ربه فكتمان سره ، و اما السنة من نبیه فمداراة الناس ، و اما السنة من ولیه فالصبر فی البأساء و الضراء

حدیث 1 :
  نفع بردن از من در زمان غیبتم مانند نفع بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش در پشت ابرهاست و همانا من ایمنی بخش اهل زمین هستم ، همچنانكه ستارگان ایمنی بخش اهل آسمانند .
و أما وجه الانتفاع بی فی غیبتی فكالانتفاع بالشمس إذا غیبها عن الأبصار السحاب وإنی لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء .
بحارالأنوار ، ج 53 ، ص 181
حدیث 1 :
  فروتنی در آن است كه با مردم چنان كنی كه دوست داری با تو چنان باشند .
التواضع أن تعطی الناس ما تحب أن تعطاه
المحجة البیضاء ، ج 5 ، ص 225
حدیث 1 :
  جدال مكن تا احترامت برود ، و شوخی مكن تا بر تو گستاخ شوند .
لا تمار فیذهب بهاؤك ، و لاتمازح فیجترأ علیك
تحف العقول ، ص 516
حدیث 1 :
  صبر را بالش كن ، و فقر را در آغوش گیر ، و شهوات را به دور انداز ، و با هوای نفس مخالفت كن ، و بدان كه در برابر دیده خدایی ، پس بنگر كه چگونه ای .
توسد الصبر و اعتنق الفقر و ارفض الشهوات و خالف الهوی ، و اعلم أنك لن تخلو من عین الله فانظر كیف تكون
تحف العقول ، ص 478
حدیث 2 :
  سه چیز است كه هر كس آن را مراعات كند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله ، 2 - مشورت كردن ، 3 - و توكل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .
ثلاث من كن فیه لم یندم : ترك العجلة ، و المشورة ، و التوكل علی الله عند العزم
مسند الامام الجواد ، ص 247
حدیث 2 :
  هر كه به نشستن در جاهای معمولی مجلس پسنده كند ، خدا و فرشتگان بر او رحمت می فرستند تا برخیزد .
من رضی بدون الشرف من المجلس لم یزل الله و ملائكته یصلون علیه حتی یقوم
تحف العقول ، ص 516
حدیث 2 :
  برای خداوند بقعه هایی است كه دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعای دعاكننده را به اجابت رساند ، و حائر حسین (ع ) یكی از آنهاست .
إن لله بقاعا یحب أن یدعی فیها فیستجیب لمن دعاه ، و الحیر منها
تحف العقول ، ص 510
حدیث 2 :
  تصرف كردن در مال دیگری بدون اجازه صاحبش جایز نیست .
لا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه .
وسائل الشیعة ، ج 17 ، ص 309
حدیث 2 :
  پنهان كننده كار نیك ( پاداشش ) برابر هفتاد حسنه است و آشكار كننده كار بد سرافكنده است ، و پنهان كننده كار بد آمرزیده است
المستتر بالحسنة یعدل سبعین حسنة ، و المذیع بالسیئة مخذول ، و المستتر بالسیئة مغفور له
حدیث 2 :
  كم گویی ، حكمت بزرگی است ، بر شما باد به خموشی كه آسایش نیكو و سبكباری و سبب تخفیف گناه است .
قله المنطق حكم عظیم ، فعلیكم بالصمت فانه دعه حسنه و قله وزر و خفه من الذنوب
حدیث 2 :
  كسی كه عبادتهای خالصانه خود را به سوی خدا فرستد ، پروردگار بزرگ بهترین مصلحت او را به سویش فرو خواهد فرستاد .
من أصعد إلی الله خالص عبادته ، أهبط الله عزوجل إلیه أفضل مصلحته .
بحار الانوار ، ج 70 ، ص 249
حدیث 2 :
  عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست .
أكمل الناس عقلا أحسنهم خلقا .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 27
حدیث 2 :
  تو را به پنج چیز سفارش می كنم : اگر مورد ستم واقع شدی ستم مكن ، اگر به تو خیانت كردند خیانت مكن ، اگر تكذیبت كردند خشمگین مشو ، اگر مدحت كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت كنند ، بیتابی مكن .
اوصیك بخمس : ان ظلمت فلا تظلم ، و ان خانوك فلا تخن ، و ان كذبت فلا تغضب ، و ان مدحت فلا تفرح ، و ان ذممت فلا تجزع
حدیث 2 :
  چه دارد آن كس كه تو را ندارد؟ و چه ندارد آن كه تو را دارد؟ آن كس كه به جای تو چیز دیگری را پسندد و به آن راضی شود، مسلما زیان كرده است .
ماذا وجد من فقدك ؟ و ما الذی فقد من وجدك ؟ لقد خاب من رضی دونك بدلا.
دعای عرفه ، بحار الانوار، ج 98، ص 228
حدیث 2 :
  هر کس طمع در درون داشته باشد خود را حقیر کرده . [4] و کسیکه ناراحتیهایش را فاش کند به ذلت خویش راضی شده . و کسیکه زبانش را بر خود امیر کند شخصیت خود را پایمال کرده است .
2 - و قال [ع ] : ازری بنفسه من استشعر الطمع ، و رضی بالذل من کشف عن ضره ، و هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه
نهج البلاغه
حدیث 2 :
  خدایی كه دیده های بینندگان از دیدنش ( در دنیا و آخرت ) ناتوانند ( محال است او را ببینند ، چون آنچه به چشم سر دیده می شود بایستی در مكان و جایی باشد ، و محتاج به مكان جسم است و خدای تعالی جسم نیست ) و اندیشه های وصف كنندگان از عهده وصفش برنیایند ( هرچه كوشند نمی توانند به طوری كه شایسته است او را وصف نمایند ، چنان كه حضرت سیدالمرسلین - صلی الله علیه و آله - فرمود : لا احصی ثناء علیك ، انت كما اثنیت علی نفسك یعنی من را توانایی مدح و ثنای تو نیست ، تو خود باید ثناگوی ذات اقدس خویش باشی ، و حضرت سید الواصیین امیرالمؤمنین - علیه السلام - فرمود : هو فوق ما یصفه الواصفون یعنی او برتر و بالاتر است از آنچه وصف كنندگان او را بستایند )
الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین ، و عجزت عن نعته اوهام الواصفین .
صحیفه سجادیه
حدیث 2 :
  منفورترین چیزهای حلال در پیش خدا طلاق است .
أبغض الحلال الی الله الطلاق .
سنن ابی داود ، كتاب الطلاق ، ح 1863
حدیث 2 :
  از آن حضرت سؤال شد : مروت چیست ؟ فرمود : حفظ دین ، عزت نفس ، نرمش ،احسان ، پرداخت حقوق و اظهار دوستی نسبت به مردم .
قیل له - علیه السلام - ما المروة ؟ قال : حفظ الدین واعزاز النفس ولین الكنفوتعهد الصنیعة واداء الحقوق والتحبب الی الناس .
تحف العقول ، ص 227
حدیث 3 :
  از آن حضرت سؤال شد : كرم چیست ؟ فرمود : بخشش پیش از خواهش و اطعام در قحطی .
قیل له - علیه السلام - ما الكرم ؟ قال : الابتداء بالعطیة قبل المسألة واطعامالطعام فی المحل .
تحف العقول ، ص 227
حدیث 3 :
  فرزند آدم وقتی تن تو سالم است و خاطرت آسوده است و قوت یك روز خویش راداری ، جهانگر مباش .
ابن آدم اذا اصبحت معافی فی بدنك آمنا فی سربك عندك قوت یومك فعلی الدنیاالعفاء .
كنز العمال ، ج 3 ، ص 782 ، ح 8740برچسب‌ها: معصومین ،بانک جامع ،احادیث ،روایات ،منتظر ،کازرون ،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.